Portes i finestres enllestides

Les obres de la planta de separació de residus Sòlids a la Urbanització Majucia al municipi de Cuscatancingo estan ja en la seva fase final. Un cop muntada tota la maquinaria finalment s'han procedit a arranjar i col·locar les portes i les finestres de la instal·lació.

5 de febrer de 2013


Puertas y ventanas instaladas

Las obras de la planta de separación de residuos Sólidos en la Urbanización Majucia del municipio de Cusctancingo están ya en su fase final. Una vez montada toda la maquinaria finalmente se ha procedido a arreglar y colocar las puertas y ventanas de la instalación.

5 de febrero de 2013