La primera maquina a la planta de Cuscatancingo

El dilluns 21 de gener va ser el primer dia en què es va començar a instal·lar la maquinària, un cop acabada l'obra civil de la planta de separació de residus sòlids a la Urbanització Majucia del municipi de Cuscatancingo. A la imatge es veu la primera màquina que entra a la planta.

21 de gener de 2013


La primera máquina a la planta de Cuscatancingo

El lunes 21 de Enero fue el primer dia en que se empezó a instalar la maquinaria, una vez acabada la obra civil de la planta de separación de residuos sólidos en la Urbanización Majucia del municipio de Cuscatancingo. En la imagen se ve la primera máquina que entra en la planta.

21 de enero de 2013