Les obres de la planta pràcticament acabades

Imatges de la planta de separació de residus Sòlids a la Urbanització Majucia al municipi de Cuscatancingo. L'obra està pràcticament acabada. No més cal arreglar els ports i finestres. Aquesta planta comptarà amb maquinària, mobiliari i equip tècnic. Quan entri en funcionament tindrà una capacitat de 500 tones de residus anuals.

19 de gener de 2013


Las obras de la planta prácticamente acabadas

Imágenes de la planta de separación de residuos sólidos a la Urbanización de Majucia en el municipio de Cuscatancingo. La obra está prácticamente acabada. Solo falta arreglar puertas y ventanas. Esta planta contará con maquinaria, mobiliario y equipo técnico. Cuando entre en funcionamiento, tendrá una capacidad de unas 500 toneladas de residuos anuales.

19 de enero de 2013